Lắc tay bạc You are my sunshine – MS07

  • Tên sản phẩm: Lắc tay bạc You are my sunshine
  • Nguyên liệu sản phẩm Bạc S925
  • Kích thước sản phẩm: 3.9 x 2.6 x 49.7 mm mặt
  • Trọng lượng sản phẩm 10g
  • Đặc tính sản phẩm: Chế biến bạc nguyên chất, mạ điện, chống dị ứng và ánh kim lâu dài