1. Đi lễ chùa bạn nên thắp hương ở ngoài đỉnh đặt bên ngoài, hạn chế thắp hương bên trong chùa vì có thể gây ảnh hưởng đến tượng Phật, pháp khí.

2. Không chụp ảnh quay phim tùy tiện trong chùa

3. Không đặt lễ mặn ở khu vực Phật điện, là nơi thờ phụng chính của ngôi chùa

4. Nên bỏ tiền vào hòm công đức, không nên rải tiền ở ban thờ và tượng Phật.

5. Không nên ăn mặc hở hang khi lễ chùa

6. Hãy cầu bình an hạn chế cầu công danh khi đi chùa

Bài văn khấn  tại chùa:

Khi đi lễ chùa, nếu bạn là Phật tử thì có thể ngồi trước bàn thờ Phật tụng một thời kinh Phổ Môn, hoặc kinh Dược Sư để cầu bình an cho gia đạo. Nếu không tụng kinh được thì có thể dâng hương và đọc bài ca tụng công đức của Đức Phật dưới đây để thể hiện tấm lòng thành tâm của mình tới đức Phật:

Phật thân rực rỡ tựa kim san
Thanh tịnh không gì thể sánh ngang
Vô Thượng Chí Tôn công đức mãn
Cúi đầu con lạy Phật Sơn Vương.
Phật đức bao la như đại dương
Bảo châu tàng chứa đủ bên trong
Trí tuệ vô biên vô lượng đức
Đại định uy linh giác vẹn toàn.
Phật tại chân như pháp giới tàng
Không sắc không hình chẳng bụi mang
Chúng sinh bái vọng muôn hình Phật
Bỗng thấy tai nạn tận hóa tan.
Nam mô Thập phương Thường trụ Tam Bảo
Nam mô Thập phương Thường trụ Tam Bảo
Nam mô Thập phương Thường trụ Tam Bảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *